sestdiena, 2014. gada 20. decembris

LOGO NO 10 VALSTĪM

PIRMĀ SANĀKSME TURCIJĀ

No 01.12.-05.12.2014. Turcijā, Izmitā notika projekta pirmā sanāksme, kurā piedalījās katras valsts koordinatori un skolu direktori, kā arī citi skolotāji. Alūksnes novada vidusskolu pārstāvēja direktore I.Līviņa un koordinatore A.Ezeriņa. Mēs piedalāmies pirmo reizi tik vērienīgā projektā, kurā darbojas 10 valstis. Ir diezgan sarežģīti saskaņot plānus ar 10 dalībvalstīm. Pirms projekta uzsākšanas notika vērienīgs darbs, lai varētu sagatavot projekta pieteikumu. Tika pētīta situācija par skolēnu atskaitīšanu Latvijā un mūsu reģionā, veiktas un apkopotas aptaujas, lai noskaidrotu situāciju mūsu skolā, analizētas mācību metodes un pasākumi, kas notiek ārpus mācību laika, kā arī izstrādāts plāns par projekta aktivitātēm. Kopš 2013.gada rudens notika saziņa ar potenciālajiem partneriem, izmantojot sociālo tīklu “facebook” un “skype”. Braucot uz Turciju bija jāsagatavo prezentācijas par savu valsti, pilsētu, skolu, kā arī informācija par mūsu izglītības sistēmu un aktivitātēm, kas varētu vairāk motivēt skolēnus apmeklēt skolu un labāk mācīties. Projektu uzsākot skolās tika izveidota skolēnu un skolotāju Erasmus + komanda ,kas viens otru papildinot, saskaņoti darbojās. Līdz Turcijas sanāksmei notika projekta logo veidošana. Vispirms katra valsts savā skolā organizēja logo sacensības, balsoja par labāko un izvirzīja vienu logo no katras valsts. Logo tika publicēti Alūksnes novada vidusskolas izveidotajā sociālā tīkla “facebook” grupā, kā arī projekta kopējā “facebook” grupā “ One is too many” – Arī viens ir daudz! Par savu favorītu balsot varēja gan visu valstu skolēni, gan vecāki un skolotāji. Pēc kopējā balsojuma uzvarēja lietuviešu logo. Pēc mūsu skolas prezentācijas partnervalstu dalībnieki bija ļoti ieinteresēti par skolas aktivitātēm. Mēs lepojamies ar lieliskiem skolotājiem, kas ir ļoti aktīvi un piedāvā skolēniem savādākas mācību pieejas, kā piemēram, Dace Alksne iesaista skolēnus labdarības projektos, Līga Krūmiņa māca izmantojot dažādus IT rīkus, piedāvā radošas pieejas mācībām, kā arī daudzi citi ( varat par aktualitātēm pārliecināties Alūksnes novada vidusskolas ‘facebook’’ grupā). Partnerus izbrīnīja mūsu lieliskā sadarbība ar vecākiem, skolēniem ar skolēniem, vecāku cilvēku izglītošana. Mēs esam skola ar vismazāko skolēnu skaitu ( citās skolās sākot no 1100-2000 skolēni).Pirmajā tikšanās reizē ļoti daudz iespaidu un nākotnes uzdevumu. Turpmākajās dienās tika apspriesti projekta tuvākie uzdevumi, projekta vadīšana, partneru sazināšanās iespējas. Tika nolemts izplatīt projekta gaitu “eTwinning” skolotāju sociālajā tīklā, kā arī veidot projekta mājas lapu. Mēs esam izveidojuši emuāru http://oneistoomanyaluksne.blogspot.com/, kurā atspoguļojam projekta gaitu un aktualitātes Latvijā. Tuvākais uzdevums ir izveidot 5 minūšu filmu par skolēnu atskaitīšanas cēloņiem. Alūksnes novada skolēni veidos filmu sākot no 8.klases līdz 12.klasei, filmas tiks vērtētas angļu valodā, kā arī labākā tiks izvirzīta uz starpnacionālo filmu konkursu un uz kopējo balsošanu. Tekoši notiek mobilitātes plānošana uz Itāliju, Lecci, kurā piedalīsies skolēni. Sanāksmes laikā projekta dalībnieki apmeklēja pilsētas mēru (Izmitā dzīvo 13 miljoni iedzīvotāju), kas bija liels pagodinājums, jo sarunāt vizīti bija ļoti grūti. Mērs bija ļoti iepriecināts par projekta ideju un starptautiskās sadarbības iespējām, novēlēja mums izdošanos projekta realizācijā. Lai gūtu iespaidu par Turcijas vēsturi, reliģiju un tradīcijām, bijām vienas dienas ekskursijā Stambulā, apmeklējām Topikapi pili, Zilo(Sultāna Ahmeda) mošeju, Svētās Sofijas mošeju un citas ievērojamas vietas. Projekta sanāksme bija organizēta ļoti labi, mēs realizējām visus izvirzītos sanāksmes uzdevumus.

sestdiena, 2014. gada 22. novembris

PROJEKTA LOGO SACENSĪBASSKOLAS DARBA GRUPAS ORGANIZĒŠANAARĪ VIENS IR DAUDZ!

Alūksnes novada vidusskola ir iesaistījusies Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģiskās partnerības projektā “ Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz!” kopā ar 9 valstīm: Turciju, Angliju, Norvēģiju, Itāliju, Kipru, Grieķiju, Portugāli, Lietuvu un Bulgāriju. Projekts norisināsies no 2014.-2017.gadam.
Skolēnu atskaitīšana no skolas ir daudzšķautņaina un sarežģīta problēma, kas var rasties personīgo, sociālo, ekonomisko, izglītības vai ģimenes apstākļu dēļ. Skolām ir svarīga loma, lai risinātu šo problēmu. Viens no Eiropas izglītības stratēģijas mērķiem ir līdz 2020.gadam samazināt skolēnu atskaitīšanu no skolas , lai vidējais rādītājs būtu mazāk par 10%.Investīcijas izglītībā palielina jauniešu izredzes darba tirgū. Projekta mērķis ir atrast jaunas metodes, smelties pieredzē no partnervalstīm, lai samazinātu skolēnu atbirumu.