trešdiena, 2015. gada 13. maijs


http://aluksne.lv/info_data/info15/mai13_01.htm

Īsumā...


Gada kopsavilkums

Projekta darbības periods 2014.g.septembris-2015.g.maijs Ir apritējis viens mācību gads no trijiem, kurā Alūksnes vidusskolas skolotāji un skolēni ir veikuši apjomīgu darbu. Projekta sākuma fāzē dalībvalstis izstrādāja projekta logo (katrā dalībvalsts skolā notika logo veidošana, tika nobalsots labākais), skolotāju transnacionālā vizītē Turcijā tika izvēlēts labākais logo no 10 valstīm, logo , ko veidoja lietuviešu skola. Tika izveidota facebook.com. vietnē projekta grupa gan skolēniem, gan skolotājiem. Decembrī notika pirmā partnervalstu tikšanās Turcijā, kurā notika savu skolu, valstu iepazīstināšana vienam ar otru. Tika apspriesti turpmākie uzdevumi un projekta dalībnieku vizītes un mobilitātes, nosprausti tuvākie mērķi. Sanāksmē piedalījās skolas direktore I.Līviņa un koordinatore A.Ezeriņa. Paralēli skolā tika izveidots projekta informatīvais stends par projekta aktivitātēm, blogs: http://oneistoomanyaluksne.blogspot.com/ kā arī izveidota projekta siena. Tika izveidota skolēnu un skolotāju Erasmus+ komanda, kura regulāri satikās un sprieda par veicamajiem uzdevumiem. Kā viens no tiem bija filmas veidošana, kā skolēns saskata šo problēmu, izkrišanu no skolas, kāpēc tā notiek. Kopumā mūsu skolēni izveidoja 10 filmas, visas bija lieliskas, skolēni bija centušies. Labāko filmu no katras valsts prezentējām skolēnu īstermiņa mācību mobilitātē Itālijā. Katra skola noskaidroja skolēnus, kas ir riska grupā, veicot aptauju, izanalizējot to. Vēlāk tā tika prezentēta Itālijā. Kā uzlabot skolēnu mācību rezultātus? Veicām eksperimentu: skolēns māca skolēnu konsultāciju laikā. Skolēni-skolotāji guva pieredzi, gatavojās konsultācijām, nostiprināja zināšanas, skolēni, kuri mācījās jutās drošāk ar vienaudžiem, vairāk nekautrējās uzprasīt nezināmos jautājumus. Skolā notika gan karjeras dienas, gan ekskursijas uz darbavietām, gan skolēni “ēnoja” – vēroja konkrētas profesijas pārstāvi visu darba dienu, vēlāk dalījās ar pieredzi skolasbiedriem. Martā notika skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte Itālijā, Lecce. Mobilitātē piedalījās E.Barinova, G.Skaistkalns, Ģ.Vaskis, koordinatore Aina Ezeriņa. Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, mācījās itāļu kultūru un tradīcijas, stāstīja par savējām, Skolēni bija izveidojuši prezentāciju “Kā es jūtos savā skolā?” visas skolas iepazīstināja ar to. Tāpat skolēni piedalījās mācību stundās, iepazinās ar Lecces vēsturisko mantojumu. Skolēni strādāja jauktās grupās, veidoja plakātus, kuros atspoguļoja projekta tēmu “ School Drop Outs”(skolēnu atskaitīšana no skolas), savu redzējumu par to. Par projekta gaitu notika prezentācija Rīgā, seminārā” "Agrīnās izglītības pamešanas novēršana", kuru prezentēja koordinatore Aina Ezeriņa. Aprīļa beigās un maija sākumā notika transnacionālā skolotāju sanāksme Apvienotajā Karalistē , Londonā. Sanāksmē piedalījās skolotāja S.Čibala un koordinatore A.Ezeriņa Sanāksmē notika prezentācijas par gada budžetu, aktivitātēm, kas ir notikušas skolā, kā arī tika izveidota atskaite par padarīto, apspriestas nākošā gada mobilitātes un sanāksmes, precizēti partnervalstu pienākumi, apspriesti šā gada vēl veicamie uzdevumi. Turcija prezentēja kopējo projekta mājas lapu : http://oneistoomany.net/., kura vēl sagatavošanas posmā, kā arī informāciju par projektu var atrast arī Eiropas skolotāju vietnē http://www.etwinning.net/

pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis

Alūksnes novada vidusskolas projekta Erasmus + skolēnu īstermiņa mobilitāte Itālijā, Lecce.

Alūksnes novada vidusskolas projekta Erasmus + skolēnu īstermiņa mobilitāte Itālijā, Lecce.

No 22.-27.aprīlim Itālijā norisinājās Erasmus+ KA2 pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekta “High school Drop Outs: One is too many!” ( Skolēnu atskaitīšana no skolas – arī viens ir daudz!” skolēnu īstermiņa mobilitāte. Dalībvalstis: Turcija, Apvienotā Karaliste, Itālija. Kipra, Norvēģija, Lietuva, Grieķija, Latvija, Bulgārija, Portugāle.
Lai gan projekts ir iesācies 2014.gada rudenī, esam paveikuši ļoti daudz. Līdz Itālijas braucienam visās partnervalstīs tika veikta aptauja, lai noskaidrotu skolēnus, kas ir riska grupā atbilstoši viņu sekmēm un skolas apmeklējumam, kā arī centāmies noskaidrot iespējamos cēloņus. Vairākkārt notika skolēnu un skolotāju projekta komandas sapulces, kurās apspriedām rezultātus un turpmākos risinājumus,  ieklausījāmies skolēnos, kāpēc ir tā kā ir, kādi tam iemesli. Aptaujas rezultātus un visu informāciju var apskatīties projekta blogā,kā arī kopējā mājas lapā: http://oneistoomany.net/.
       Izvērtējot rezultātus, nonācām pie mūsu nākošās aktivitātes : Skolēns māca skolēnu. Divas nedēļas notika eksperiments, kurā konsultāciju laikā skolēni ar labām zināšanām kopā ar skolotāju palīdzēja skolēniem, kuriem bija nepieciešams.  Kāpēc? Skolēni pauda viedokli, ka dažreiz viņi nejūtas droši, negrib izrādīt skolotājam savu nezināšanu, tāpēc ir vieglāk uzprasīt savam vienaudzim. Pēc eksperimenta ieguvēji bija gan skolēni, kuri mācīja, gan skolēni, kuri mācījās. Dažas atziņas:
      Bija jāsagatavojas, lai otram paskaidrotu
      No sākuma man bija uztraukums, vai mani sapratīs
      Man patika mācīt un palīdzēt citiem
      Man bija prieks, ka klases biedri ar manu palīdzību saprata tēmu un uzlaboja vērtējumus
      Man bija grūti izdomāt piemērus, kurus varētu atrisināt mazie
      Guvu pieredzi
      Es gribētu vēl mācīt

Un skolēni, kuri mācījās:
      Man liekas, ka no klasesbiedriem es sapratu labāk
      Es jutos drošāk
      Man bija grūti, bet vēlāk sapratu
      Es nemācīju, bet gribētu pamēģināt
      Uzlaboju savas zināšanas
      Es gribētu vēl tā mācīties

Tāpat skolā notika filmas par tēmu - skolēnu atskaitīšana no skolas, veidošana. Skolēni strādāja grupās un izveidoja 10 filmas, kuru idejas apkopojot izveidojām vienu, ko rādījām Itālijā. Visas partnervalstis iesniedza vienu filmu un mobilitātes laikā balsojām par labāko.
Uz Istituto Istruzione Secondaria Superiore E. Fermi (E.Fermi tehnisko skolu) devās trīs skolēni: Ģirts Vaskis, Gatis Skaistkalns un Elvīra Barinova, kurus pavadīja skolotāja Aina Ezeriņa. Skolēni dzīvoja ģimenēs, tādējādi vislabāk iepazinās ar itāļu kultūru un tradīcijām, kā arī ar izslavēto itāļu  viesmīlību un laipnību. Mobilitātes laikā skolēni apmeklēja skolu, hospitēja stundas, piedalījās angļu valodas stundās. Kā arī uzzināja skolas piedāvātās iespējas : skolā var apgūt dažādas profesijas kā pilots, IT speciālists, mehāniķis, elektriķis u.c., kā arī skolā ir programma, kas sagatavo skolēnus iestāšanai augstskolās. Itāļu skolēni bija sagatavojuši stāstījumus par saviem sasniegumiem, savu skolu un pilsētu. Paralēli tam notika darbs pie projekta uzdevuma, kā novērst skolēnu atskaitīšanu no skolas. Skolēni prezentēja mājas darbus: “Kā es jūtos savā skolā” (prezentācija projekta blogā), strādāja jauktās grupās, veidoja informatīvu plakātu par doto tēmu.
            Darbojoties skolēniem jauktās komandās no 10 valstīm bija jāmāk komunicēt, aizstāvēt savas idejas, izteikt savu viedokli utt.
Elvīra saka: “Šīs mobilitātes laikā es ieguvu iespaidu par itāļu kultūru, ieguvu jaunus draugus un milzīgu pieredzi. Vislielākā pieredze bija tieši kultūras iepazīšana un prasme sadarboties ar citu valstu pārstāvjiem, kas, mūsdienās, daudziem varētu sagādāt lielas grūtības, jo reti kurš spēj sadarboties ar citiem un atrast kompromisu. Galvenais mobilitātes laikā bija prasme komunicēt, būt tolerantam un ieinteresētam iemācīties kaut ko jaunu. “
Savukārt Gatis pauž: ”Pastiprināju savas angļu valodas prasmes , iepazinu jaunus cilvēkus , ieguvu jaunus draugus un iepazinu itāļu kultūru .”
Skolēni viennozīmīgi uzlaboja komunikācijas prasmes, valodas prasmes, ieguva jaunus draugus un citu skatu uz dzīvi. Pavadot laiku kopā, viņi uzzināja daudz jauna par citām valstīm, par izglītības sistēmu, saprata, ka skolēni visā Eiropā ir tādi paši, ar tādām pašām problēmām un tādiem pašiem priekiem. Pateicoties Erasmus+ projektam skolēniem un skolotājiem ir iespēja iepazīt citas valstis, mācīties citu pieredzi, dalīties ar savējo.

Projekta koordinatore Latvijā Aina Ezeriņa

pirmdiena, 2015. gada 2. februāris

31.janvāris -Erasmus+ komandas sanāksme

Janvāra pēdējā sestdienā notika ERASMUS+ komandas tikšanās ( gan skolotāji, gan skolēni) . Mūsu galvenais uzdevums bija izanalizēt iemeslus, kāpēc skolēni ir tuvi atskaitīšanai no skolas, kā arī apskatīties visas iesniegtās filmas un izvēlēties vienu labāko. Noskatoties iesniegtās filmas, mēs izlēmām, ka tiks apvienotas filmu idejas un izveidota viena komanda, kura nofilmēs un samontēs video kopā. Atbildīgais – Gatis Skaistkalns. Filmas iesniegšanas datums – 16. Februāris. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir rīkot pasākumus, kas veicinātu skolēnu ieinteresību skolas dzīvē, tāpēc mēs nolēmām dot aizpildīt anketas pirms un pēc pasākumiem, lai saprastu, vai tāda veida tikšanās palīdz vai nē. Lai skolēni gūtu priekšstatu, cik grūti ir būt skolotājiem, nolēmām arī veikt eksperimentu. Skolotāji izvēlās skolēnu/skolēnus, kas tiem palīdzēs konsultāciju laikā, tādejādi skolēni iegūs pieredzi, saprašanu, un, iespējams, ietekmēs citus skolēnus mainīt domas par to, kā skolā uzdvedās, kā arī cik lielu darbu skolotāji iegulda savos skolēnos. Šis eksperiments ilgs divas nedēļas, varbūt, pat vairāk, ja skolotāji atbalstīs šo ideju un būs redzamas izmaiņas. Nākamā komandas tikšanās tiek plānota 05.01.2015. (ceturtdiena) , kur mēs apspriedīsim, kuri skolēni būs tie, kas palīdz skolotājiem, uzzināsim par filmas tapšanas progresu un izlemsim nākamos, svarīgākos darbus!

ceturtdiena, 2015. gada 8. janvāris

Skolēnu sanāksme

"Erasmus+" skolēnu komandas pirmā tikšanās reize notika 16.12.2014. Komandā uz šo brīdi, neskaitot skolotāju, ir 12 skolēni no 8-12.klasēm. Tie ir : Marta Dzelzkalēja-Kalēja, Sanija Mika, Vlada Agofonova, Agnese Tomiņa, Mikus Cekulis, Kristers Musts, Gatis Skaistkalns, Dana Melgalve, Guntis Celms, Elvīra Barinova, Artis Maksims un Lāsma Teterovska. Mūsu pirmie uzdevumi: -> "ERASMUS+" siena skolā, kur tiks publicētas visas aktivitātes saistībā ar šo projektu. -> Īsfilmas sagatavošana "High school drop outs" , ievērojot kritērijus. -> Aptauju izdalīšana, izvērtēšana. -> Jāapdomā tādi jautājumi, kā : "Kādas mācību stundas vēlētos skolēni redzēt? Kā iesaistīt skolēnus darboties skolas dzīvē? Ko mēs mainītu skolā, ja būtu iespēja? Kā ir pašlaik mācīties? Kā ieinteresēt skolēnus mācīties mācību priekšmetus?" -> Jāizdomā kā un kad organizēt semināru skolotājiem, kurā mēs, Erasmus+ komanda, ieteiksim, kā varētu būt interesantāk pasniegt stundas, lai skolēni vairāk tiktu ieinteresēti mācībās un jaunajās vielās. Pēc tam izmantosim to praksē. Pēc prakses nedēļas, aptaujāsim skolēnus, lai uzzinātu viņu viedokli par un ap šīm izmaiņām. -> Jāapspriež, kā mēs varētu noorganizēt kādu ekskursiju skolotājiem, lai viņi pamācās jaunas metodes, idejas un saprot, kādas iespējas viņi var izmantot, lai ieinteresētu visu vecumu bērnus mācīties. Elvīra Barinova