trešdiena, 2015. gada 13. maijs


http://aluksne.lv/info_data/info15/mai13_01.htm

Īsumā...


Gada kopsavilkums

Projekta darbības periods 2014.g.septembris-2015.g.maijs Ir apritējis viens mācību gads no trijiem, kurā Alūksnes vidusskolas skolotāji un skolēni ir veikuši apjomīgu darbu. Projekta sākuma fāzē dalībvalstis izstrādāja projekta logo (katrā dalībvalsts skolā notika logo veidošana, tika nobalsots labākais), skolotāju transnacionālā vizītē Turcijā tika izvēlēts labākais logo no 10 valstīm, logo , ko veidoja lietuviešu skola. Tika izveidota facebook.com. vietnē projekta grupa gan skolēniem, gan skolotājiem. Decembrī notika pirmā partnervalstu tikšanās Turcijā, kurā notika savu skolu, valstu iepazīstināšana vienam ar otru. Tika apspriesti turpmākie uzdevumi un projekta dalībnieku vizītes un mobilitātes, nosprausti tuvākie mērķi. Sanāksmē piedalījās skolas direktore I.Līviņa un koordinatore A.Ezeriņa. Paralēli skolā tika izveidots projekta informatīvais stends par projekta aktivitātēm, blogs: http://oneistoomanyaluksne.blogspot.com/ kā arī izveidota projekta siena. Tika izveidota skolēnu un skolotāju Erasmus+ komanda, kura regulāri satikās un sprieda par veicamajiem uzdevumiem. Kā viens no tiem bija filmas veidošana, kā skolēns saskata šo problēmu, izkrišanu no skolas, kāpēc tā notiek. Kopumā mūsu skolēni izveidoja 10 filmas, visas bija lieliskas, skolēni bija centušies. Labāko filmu no katras valsts prezentējām skolēnu īstermiņa mācību mobilitātē Itālijā. Katra skola noskaidroja skolēnus, kas ir riska grupā, veicot aptauju, izanalizējot to. Vēlāk tā tika prezentēta Itālijā. Kā uzlabot skolēnu mācību rezultātus? Veicām eksperimentu: skolēns māca skolēnu konsultāciju laikā. Skolēni-skolotāji guva pieredzi, gatavojās konsultācijām, nostiprināja zināšanas, skolēni, kuri mācījās jutās drošāk ar vienaudžiem, vairāk nekautrējās uzprasīt nezināmos jautājumus. Skolā notika gan karjeras dienas, gan ekskursijas uz darbavietām, gan skolēni “ēnoja” – vēroja konkrētas profesijas pārstāvi visu darba dienu, vēlāk dalījās ar pieredzi skolasbiedriem. Martā notika skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte Itālijā, Lecce. Mobilitātē piedalījās E.Barinova, G.Skaistkalns, Ģ.Vaskis, koordinatore Aina Ezeriņa. Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, mācījās itāļu kultūru un tradīcijas, stāstīja par savējām, Skolēni bija izveidojuši prezentāciju “Kā es jūtos savā skolā?” visas skolas iepazīstināja ar to. Tāpat skolēni piedalījās mācību stundās, iepazinās ar Lecces vēsturisko mantojumu. Skolēni strādāja jauktās grupās, veidoja plakātus, kuros atspoguļoja projekta tēmu “ School Drop Outs”(skolēnu atskaitīšana no skolas), savu redzējumu par to. Par projekta gaitu notika prezentācija Rīgā, seminārā” "Agrīnās izglītības pamešanas novēršana", kuru prezentēja koordinatore Aina Ezeriņa. Aprīļa beigās un maija sākumā notika transnacionālā skolotāju sanāksme Apvienotajā Karalistē , Londonā. Sanāksmē piedalījās skolotāja S.Čibala un koordinatore A.Ezeriņa Sanāksmē notika prezentācijas par gada budžetu, aktivitātēm, kas ir notikušas skolā, kā arī tika izveidota atskaite par padarīto, apspriestas nākošā gada mobilitātes un sanāksmes, precizēti partnervalstu pienākumi, apspriesti šā gada vēl veicamie uzdevumi. Turcija prezentēja kopējo projekta mājas lapu : http://oneistoomany.net/., kura vēl sagatavošanas posmā, kā arī informāciju par projektu var atrast arī Eiropas skolotāju vietnē http://www.etwinning.net/