pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis

Alūksnes novada vidusskolas projekta Erasmus + skolēnu īstermiņa mobilitāte Itālijā, Lecce.

Alūksnes novada vidusskolas projekta Erasmus + skolēnu īstermiņa mobilitāte Itālijā, Lecce.

No 22.-27.aprīlim Itālijā norisinājās Erasmus+ KA2 pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekta “High school Drop Outs: One is too many!” ( Skolēnu atskaitīšana no skolas – arī viens ir daudz!” skolēnu īstermiņa mobilitāte. Dalībvalstis: Turcija, Apvienotā Karaliste, Itālija. Kipra, Norvēģija, Lietuva, Grieķija, Latvija, Bulgārija, Portugāle.
Lai gan projekts ir iesācies 2014.gada rudenī, esam paveikuši ļoti daudz. Līdz Itālijas braucienam visās partnervalstīs tika veikta aptauja, lai noskaidrotu skolēnus, kas ir riska grupā atbilstoši viņu sekmēm un skolas apmeklējumam, kā arī centāmies noskaidrot iespējamos cēloņus. Vairākkārt notika skolēnu un skolotāju projekta komandas sapulces, kurās apspriedām rezultātus un turpmākos risinājumus,  ieklausījāmies skolēnos, kāpēc ir tā kā ir, kādi tam iemesli. Aptaujas rezultātus un visu informāciju var apskatīties projekta blogā,kā arī kopējā mājas lapā: http://oneistoomany.net/.
       Izvērtējot rezultātus, nonācām pie mūsu nākošās aktivitātes : Skolēns māca skolēnu. Divas nedēļas notika eksperiments, kurā konsultāciju laikā skolēni ar labām zināšanām kopā ar skolotāju palīdzēja skolēniem, kuriem bija nepieciešams.  Kāpēc? Skolēni pauda viedokli, ka dažreiz viņi nejūtas droši, negrib izrādīt skolotājam savu nezināšanu, tāpēc ir vieglāk uzprasīt savam vienaudzim. Pēc eksperimenta ieguvēji bija gan skolēni, kuri mācīja, gan skolēni, kuri mācījās. Dažas atziņas:
      Bija jāsagatavojas, lai otram paskaidrotu
      No sākuma man bija uztraukums, vai mani sapratīs
      Man patika mācīt un palīdzēt citiem
      Man bija prieks, ka klases biedri ar manu palīdzību saprata tēmu un uzlaboja vērtējumus
      Man bija grūti izdomāt piemērus, kurus varētu atrisināt mazie
      Guvu pieredzi
      Es gribētu vēl mācīt

Un skolēni, kuri mācījās:
      Man liekas, ka no klasesbiedriem es sapratu labāk
      Es jutos drošāk
      Man bija grūti, bet vēlāk sapratu
      Es nemācīju, bet gribētu pamēģināt
      Uzlaboju savas zināšanas
      Es gribētu vēl tā mācīties

Tāpat skolā notika filmas par tēmu - skolēnu atskaitīšana no skolas, veidošana. Skolēni strādāja grupās un izveidoja 10 filmas, kuru idejas apkopojot izveidojām vienu, ko rādījām Itālijā. Visas partnervalstis iesniedza vienu filmu un mobilitātes laikā balsojām par labāko.
Uz Istituto Istruzione Secondaria Superiore E. Fermi (E.Fermi tehnisko skolu) devās trīs skolēni: Ģirts Vaskis, Gatis Skaistkalns un Elvīra Barinova, kurus pavadīja skolotāja Aina Ezeriņa. Skolēni dzīvoja ģimenēs, tādējādi vislabāk iepazinās ar itāļu kultūru un tradīcijām, kā arī ar izslavēto itāļu  viesmīlību un laipnību. Mobilitātes laikā skolēni apmeklēja skolu, hospitēja stundas, piedalījās angļu valodas stundās. Kā arī uzzināja skolas piedāvātās iespējas : skolā var apgūt dažādas profesijas kā pilots, IT speciālists, mehāniķis, elektriķis u.c., kā arī skolā ir programma, kas sagatavo skolēnus iestāšanai augstskolās. Itāļu skolēni bija sagatavojuši stāstījumus par saviem sasniegumiem, savu skolu un pilsētu. Paralēli tam notika darbs pie projekta uzdevuma, kā novērst skolēnu atskaitīšanu no skolas. Skolēni prezentēja mājas darbus: “Kā es jūtos savā skolā” (prezentācija projekta blogā), strādāja jauktās grupās, veidoja informatīvu plakātu par doto tēmu.
            Darbojoties skolēniem jauktās komandās no 10 valstīm bija jāmāk komunicēt, aizstāvēt savas idejas, izteikt savu viedokli utt.
Elvīra saka: “Šīs mobilitātes laikā es ieguvu iespaidu par itāļu kultūru, ieguvu jaunus draugus un milzīgu pieredzi. Vislielākā pieredze bija tieši kultūras iepazīšana un prasme sadarboties ar citu valstu pārstāvjiem, kas, mūsdienās, daudziem varētu sagādāt lielas grūtības, jo reti kurš spēj sadarboties ar citiem un atrast kompromisu. Galvenais mobilitātes laikā bija prasme komunicēt, būt tolerantam un ieinteresētam iemācīties kaut ko jaunu. “
Savukārt Gatis pauž: ”Pastiprināju savas angļu valodas prasmes , iepazinu jaunus cilvēkus , ieguvu jaunus draugus un iepazinu itāļu kultūru .”
Skolēni viennozīmīgi uzlaboja komunikācijas prasmes, valodas prasmes, ieguva jaunus draugus un citu skatu uz dzīvi. Pavadot laiku kopā, viņi uzzināja daudz jauna par citām valstīm, par izglītības sistēmu, saprata, ka skolēni visā Eiropā ir tādi paši, ar tādām pašām problēmām un tādiem pašiem priekiem. Pateicoties Erasmus+ projektam skolēniem un skolotājiem ir iespēja iepazīt citas valstis, mācīties citu pieredzi, dalīties ar savējo.

Projekta koordinatore Latvijā Aina Ezeriņa