ceturtdiena, 2017. gada 9. novembris

Projekta : “High school drop outs: “One is too many” „Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!” 3 gadu darbs

         
Skolas priekšlaicīga pārtraukšana ir daudzpusīga un sarežģīta problēma, ko izraisa dažādu notikumu virknējums. Tas ir saistīts ar personiskiem, sociāliem, ekonomiskiem, izglītojošiem vai ar ģimeni saistītiem iemesliem. Skolām ir svarīga nozīme, novēršot skolas priekšlaicīgu pamešanu, bet tās nevar un nedrīkst strādāt atsevišķi. Nepilngadīgo skolēnu atskaitīšanas  skaita samazināšana var palīdzēt jauniešu integrācijā darba tirgū, kā arī palīdzēt pārvarēt nabadzības ciklu, kas noved pie pārāk daudzu jauniešu sociālās atstumtības.
     Šajā projektā vispārizglītojošās skolas no visas Eiropas veidoja stratēģiskas partnerattiecības, un sadarbojās, lai risinātu šo problēmu zināšanu līmenī: analizējot problēmu un uzlabojot izglītības atmosfēru; sociālās aktivitātes, skolēns- skolotājs, skolēns- skola, skolēnu sabiedrība, skolēnu vecāki, vecāku un skolas attiecības.
       Projekta galvenais mērķis bija atrast jaunas metodes, lai palielinātu motivāciju un radītu vairāk atbalstošu skolu vidi, lai samazinātu skolēnu aiziešanu no skolas.
      Projekta aktivitātes ietvēra informācijas apmaiņu, piemēru modeļu apmaiņu un analīzi; salīdzinot tos un pielāgojot tos katra partnera darbībai un videi. Mūsu projektu aktivitātes bija vērstas uz priekšlaicīgas mācību pamešanas mazināšanu, radot apstākļus veiksmīgai mācīšanai visiem skolēniem. Skolēniem jājūtas ērti un atbalstīti, jājūtas piederīgi savai izglītībai un jāiesaistās savas skolas dzīvē. Tas ir svarīgi gan emocionālajai, gan sociālajai un izglītības jomai skolēna attīstībā un iestādes vispārējā pārvaldībā. Kā veiksmīgas mācīšanās nosacījums skolotājiem ir jāpastiprina viņu kā mācīšanās veicinātāju loma. Viņiem ir nepieciešama autonomija, laiks un vieta inovācijai, komandas darbam, atgriezeniskai saziņai, pašrefleksijai un novērtēšanai. Skolotājiem ir vajadzīga iespēja paplašināt profesionālās pilnveides iespējas.
     Mēs galvenokārt koncentrējāmies uz skolēniem ar mazākām iespējām, lai nodrošinātu viņiem trūkstošās iespējas, kuras līdz šim izglītības sistēmā nav piedāvātas. Tātad mūsu mērķa grupa bija tāda, kas tika konstatēta kā skolēni, kuri ir pakļauti iespējamajam riskam pamest skolu. Mēs iekļāvām arī skolēnu vecākus, kuri pakļauti riskam pamest mācības, un skolotājiem, kuriem vajadzēja norādījumus par metodēm, kā rīkoties ar šādiem skolēniem.
Ilgtermiņā mēs centīsimies izplatīt projektu visiem saistītajiem cilvēkiem un organizācijām, kas piedalās skolēnu izglītības un sociālajā dzīvē. Viņi ir; skolotāji, ģimenes, vienaudži, citas organizācijas, kas veic tādas pašas darbības, vietējās skolas katrā partneru skolas teritorijā, vietējās pašvaldības, Eiropas iestādes, izmantojot Eiropas partnerus, valsts un plašāka mūžizglītības kopiena, lēmumu pieņēmēji vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. Mēs ticam, ka mūsu projekta rezultātiem būs ilgtermiņa ietekme uz ekonomiku un sabiedrību, izmantojot izplatīšanas pasākumus. Projekts ir atspoguļots daudzos medijos gan vietējā mērogā, gan ārpus Latvijas.
 Ar to var iepazīties vairākās mājas lapās: http://oneistoomany.net/, https://live.etwinning.net/projects/project/111598,  ://oneistoomanyaluksne.blogspot.com/

Projekta katalogs


svētdiena, 2017. gada 5. marts

Fotogrāfijas māksla

https://www.youtube.com/watch?v=XBczVzfMYsE

Mūsdienās skolēni spēj strādāt ar dažādiem rīkiem un programmām, tāpēc rediģēt fotoattēlus māk daudzi. Taču izveidot kvalitatīvu fotogrāfiju nav tik viegli. Mūsu Erasmus + komanda izvēlējās skolnieku grupu, kas ir gan riska skolēni, gan tādi, kuriem interesē fotogrāfija un mācīja viņiem kā izveidot labas fotogrāfijas. Viņi mācījās fotografēt, uz ko fokusēties un kā rediģēt produktu. Skolēns ar sliktāko situāciju mācībās bija izveidojis labāko foto! Solēni radīja 20 fotogrāfijas, skolā notika balsošana par 10 labākajām fotogrāfijām, ko mēs vedīsim uz Kipru.

Sporta aktivitātes

https://www.youtube.com/watch?v=hez6Yxjyy6I

Mūsu skola vienmēr ir lepojusies ar saviem sportistiem un organizētajām sporta aktivitātēm. Neskatoties uz vasaras brīvdienām mūsu skolēni turpina trenēties dažādos sporta veidos. Kā viens no populārākiem sporta veidiem ir biatlons. Šovasar Cēsīs notika “Cēsu balvas” izcīņa vasaras biatlonā. Labi startēja Anastasija Ņedaivodina un Kristaps Deksnis, kuri savās vecuma grupās izcīnīja 1.vietu, Emīls Pometuns - 3.vietā, Aleksandrs Kuzņecovs - 5.vietā. Latvijas čempionātā vasaras biatlonā, kurš norisinājās Madonā 24. un 25.septembrī, mūsu jaunie sportisti guva panākumus: Kristaps Deksnis – 1. un 2.vietu, Emīls Pometuns – 2. un 3.vietu, Anastasija Ņedaivodina - divas 4.vietas, Aleksandrs Kuzņecovs - divas 5.vietas, Roberts Minings – 10. un 12.vietu.
Sākoties mācību gadam, 23.septembrī  mūsu skolas izglītojamie no pirmsskolas līdz 12.klasei, pedagogi un skolas darbinieki iesaistījās Olimpiskās dienas norisē. Atbilstoši vecumposmiem bija izvēlētas dažādas sportiskās aktivitātes, kuras palīdzēja īstenot 12. klases izglītojamie kopā ar 8.klases meitenēm, kas vadīja vingrošanu.
Šajā gadā 3.klases izglītojamie un audzinātāja Līga Krūmiņa piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) rīkotajā projektā “Sporto visa klase”. Kopumā projektā piedalās 2861 dalībnieks, pārstāvot 103 izglītības iestādes, 124 klases no 56 Latvijas novadiem un pilsētām. Šogad tika iegādāts arī nūjošanas aprīkojums, lai vienlaicīgi šo sportisko aktivitāti var veikt 10 interesenti. Nūjošanas inventārs iegādāts, pateicoties “Zaļās jostas” konkursam, kur mūsu skola saņēma 200 eiro dāvinājumu.
Par cik mūsu skola piedāvā mācību programmu valsts aizsardzībā, par tradīciju jau ir kļuvusi “Militārā sporta diena, jeb militārā stafete” . Šajā mācību gadā tā norisinājās novembrī. Piedalījās visu klašu komandas, veicot dažādus pārbaudījumus – šaušanu, granātas mešanu, ugunskura kuršanu, stafeti ar šķēršļiem un cietušā pārvietošanu un palīdzības sniegšanu.

Skolēni piedalās gan reģiona, gan skolas volejbola, basketbola un futbola turnīros, vieglatlētikas sacensībās. Latvijā tiek organizēta Latvijas jaunatnes ziemas olimpiāde, kurā mūsu skolēnu komanda no 128 komandām ierindojās 18 vietā. *Aleksandram Kuzņecovam biatlonā 1.vieta ( zelta medaļa) * Anastasijai Ņedaivodinai biatlonā 2.vieta ( sudraba medaļa) * Deksnim Kristapam biatlonā 4.vieta *Emīlam Pometunam distanču slēpošanā 6.vieta *Kristeram Mustam snovbordā 8.vieta.

otrdiena, 2016. gada 31. maijs

Ārpus mācību darba aktivitātes ar vecākiem

https://www.youtube.com/watch?v=kf9kKz_nFYQ&feature=youtu.be

Transnacionālā projekta sanāksme Bulgārijā

https://www.youtube.com/watch?v=k-YS-6DvweY&feature=youtu.be

 No 05.-08.maijam 2016.g. notika transnacionālā KA2 skolu stratēģisko skolas sadarbības partnerību projekta Nr. 2014-1-TR01-KA201-0117245 “ERASMUS +” “ High School Drop Outs: One is too many” sanāksme Bulgārijas partnerskolā. Uz projekta sanāksmi devās Līga Krūmiņa un Aina Ezeriņa.
                Sanāksmes mērķi bija analizēt Portugāles skolēnu mobilitātes ieguvumus, veikt skolēnu aptaujas apkopojumu, noformēt Eiropasi  skolēniem, apspriest eTwinning platformas projekta tekošos darbus un Bulgārijas komandas prezentācija par eTwinning procedūru. Tāpat tika apspriesti tekošā gada rezultāti un to izplatīšanas veidi, kā arī nākošā gada plāni un tikšanās datumi, skolēnu aptaujas rezultāti par otro projekta gadu un prezentācija par budžeta plūsmu jāsagatavo uz transnacionālo sanāksmi Norvēģijā, kas notiks 2016.gada septembrī.

                Tikšanās laikā iepazināmies ar bulgāru skolu, tradīcijām, apmeklējām Sofijas centru un vērojām militāro parādi. Pēdējā dienā visi devās uz vissvētāko vietu Bulgārijā Rilas klosteri un apmeklējām pilsētu Blagoevgrad.