svētdiena, 2016. gada 17. janvāris

Erasmus+ komandas sanāksmes

30.11.2015. Tikšanās laikā mēs bijām ļoti kuplā skaitā. Galvenokārt , apspriedām kādi ir mūsdienu jauniešu skolas neapmeklētības iemesli. Iepazināmies ar mūsu valsts izglītības sistēmu. Saprotot to ,ka katrā vecumposmā ir savi iemesli, mēs ilgi diskutējām par skolēnu vienaldzību, par iespējām mūsu valstī. Izvērtējām galvenos pamatpunktus un katrs meklējām papildus informāciju, lai būtu zinošāki.

8.12.2015. Tikšanās laikā, apspriedām informāciju kuru jau bijām ieguvuši, sākām tuvoties likumprojekta veidošanai. Iepazināmies ar citu Erasmus+ dalībvalstu vispārīgu izglītības sistēmu. Saskatījām daudzus trūkumus mūsu izglītības sistēmā. Atradām galvenos pieturas punktus , kas varētu ietekmēt skolas apmeklētību, kā vieni no tiem ir interešu izglītība un vecāku uzraudzība. Izlēmām savus pienākumus informācijas meklējumos.

 5.01.2016. Tikāmies nu jau jaunajā mācību gadā, ar jaunām domām un jaunu informāciju. Skolotājs Vadims apkopoja visus izrunātos pamatpunktus un izveidoja likumprojekta ieskicējumu. Mūsu uzdevums bija papildināt, labot un ieteikt. Apspriedām izaugsmes iespējas, kā arī skolēnu nākotnes darba iespējas.

12.01.2016. Sanāksmē Sk.A.Ezeriņa dalījās ar paveikto Erasmus+ .Sk.L.Krūmiņa izveidoja prezentāciju par aktivitātēm, kas norisinājās , lai paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties. Paralēli gatavošanās aktivitātēm par Eiropas parlamenta simulāciju un izglītības reformas priekšlikuma izstrādi skolā arī notika radošās darbnīcas un semināri. 

sestdiena, 2016. gada 2. janvāris

FOTO NO LIETUVAS

 
Latvia


TRANSNACIONĀLĀ SANĀKSME LIETUVĀ               No 16.10.-18.10.2015. Lietuvā, Kauņā notika projekta transnacionālā sanāksme, kurā piedalījās Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa un skolotāja Aina Ezeriņa.

Projekta sanāksmes darba kārtība bija ļoti saspringta. Kauņas Jezuītu vidusskolas skolotāji un skolēni  prezentēja jezuītu pedagoģiskās izglītības pamatprincipus, kas varētu rosināt skolēnu motivāciju studēt un sasniegt augstākus mērķus. Skolotāji no Lietuvas un Grieķijas dalījās pieredzē un mācību metodēs par to, kā radīt draudzīgu un drošu skolas vidi, kurā būtiska  uzmanība tiek pievērsta katram skolēnam, labai izglītībai un savstarpējai sadarbībai. Tāpat Turcijas pārstāvji prezentēja tekošā gada uzdevumus un aktivitātes. Vēlāk visi delegācijas dalībnieki tika sirsnīgi uzņemti pilsētas domē. Kauņas mēra vietnieks Vasilijs Popovs pastāstīja viesiem par pilsētu, tās pastāvīgo atjaunošanas procesu. Izglītības nodaļas vadītājs Antanas Bagdonas sniedza informāciju par  Kauņas izglītības iestāžu struktūru, kā arī pauda bažas par atskaitīto skolēnu  statistiku: oficiālie dati bieži neatbilst reālajai situācijai. Skolotāji no partnervalstu skolām  detalizēti pastāstīja par cēloņiem skolēnu atskaitīšanai savā valstī, identificēja risinājumus šai problēmai.

Tāpat projekta partneri iepazinās ar  Kauņas pilsētas vēstures un kultūras pieminekli: Pažaisles klostera ansambli, Mikalojus Konstantina Čurļoņa muzeju.  Dalībnieki apskatīja Lietuvas Nacionālo muzeju – Valdnieku pili, noklausījās aizraujošu stāstu par Lietuvas vēsturi.

               Izmantojot izdevību, (Latvija atrodas ļoti tuvu no Lietuvas) projekta dalībnieki apmeklēja Latviju. Tā kā iespējas bija ierobežotas apmeklēt Alūksni, partnervalstu skolotāji apmeklēja Rīgas 6. vidusskolu, kas laipni uzņēma viesus, parādīdami dažādas mūzikas mācību stundas ( kora nodarbības sākumskolā, pamatskolā, simfoniskā orķestra mācību stundu, kā arī defilē nodarbību). Mūzika ir viens no veidiem kā panākt augstus skolēnu akadēmiskos rezultātus, kā arī samazināt skolēnu atskaitīšanu no skolas. Partnervalstu skolotāji bija sajūsmināti par skolas radošo atmosfēru, talantīgajiem bērniem un pedagogiem. Paldies visiem Rīgas 6.vidusskolas skolotājiem un direktoram Haraldam Bārzdiņam par dalīšanos pieredzē. Dalībnieki apmeklēja Nacionālo bibliotēku “Gaismas pili”, iepazinās ar Latvijas vēstures aspektiem Bauskas pilī, Rundāles pilī, kā arī apskatot Vecrīgas skaisto arhitektūru. Smeļoties dažādu Eiropas valstu pieredzi, iepazīstot vēsturi un kultūru, mēs bagātināmies paši un gūstam jaunas, interesantas idejas darbam. Nākošais mūsu uzdevums ir izveidot katrā partneru skolā Eiropas Parlamentu, diskutēt par izglītības problēmām, radīt jaunu reformu, kuru skolēniem būs jāaizstāv Portugālē. Paralēli tiks organizētas nodarbības vecākiem, skolēniem par efektīvām mācīšanās formām, lai pēc iespējas vairāk motivētu skolēnus mācību procesam.

 
Koordinatore Aina Ezeriņa

2014-2015.gada karjeras aktivitātes