sestdiena, 2014. gada 22. novembris

PROJEKTA LOGO SACENSĪBASSKOLAS DARBA GRUPAS ORGANIZĒŠANAARĪ VIENS IR DAUDZ!

Alūksnes novada vidusskola ir iesaistījusies Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģiskās partnerības projektā “ Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz!” kopā ar 9 valstīm: Turciju, Angliju, Norvēģiju, Itāliju, Kipru, Grieķiju, Portugāli, Lietuvu un Bulgāriju. Projekts norisināsies no 2014.-2017.gadam.
Skolēnu atskaitīšana no skolas ir daudzšķautņaina un sarežģīta problēma, kas var rasties personīgo, sociālo, ekonomisko, izglītības vai ģimenes apstākļu dēļ. Skolām ir svarīga loma, lai risinātu šo problēmu. Viens no Eiropas izglītības stratēģijas mērķiem ir līdz 2020.gadam samazināt skolēnu atskaitīšanu no skolas , lai vidējais rādītājs būtu mazāk par 10%.Investīcijas izglītībā palielina jauniešu izredzes darba tirgū. Projekta mērķis ir atrast jaunas metodes, smelties pieredzē no partnervalstīm, lai samazinātu skolēnu atbirumu.