ceturtdiena, 2017. gada 9. novembris

Projekta : “High school drop outs: “One is too many” „Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!” 3 gadu darbs

         
Skolas priekšlaicīga pārtraukšana ir daudzpusīga un sarežģīta problēma, ko izraisa dažādu notikumu virknējums. Tas ir saistīts ar personiskiem, sociāliem, ekonomiskiem, izglītojošiem vai ar ģimeni saistītiem iemesliem. Skolām ir svarīga nozīme, novēršot skolas priekšlaicīgu pamešanu, bet tās nevar un nedrīkst strādāt atsevišķi. Nepilngadīgo skolēnu atskaitīšanas  skaita samazināšana var palīdzēt jauniešu integrācijā darba tirgū, kā arī palīdzēt pārvarēt nabadzības ciklu, kas noved pie pārāk daudzu jauniešu sociālās atstumtības.
     Šajā projektā vispārizglītojošās skolas no visas Eiropas veidoja stratēģiskas partnerattiecības, un sadarbojās, lai risinātu šo problēmu zināšanu līmenī: analizējot problēmu un uzlabojot izglītības atmosfēru; sociālās aktivitātes, skolēns- skolotājs, skolēns- skola, skolēnu sabiedrība, skolēnu vecāki, vecāku un skolas attiecības.
       Projekta galvenais mērķis bija atrast jaunas metodes, lai palielinātu motivāciju un radītu vairāk atbalstošu skolu vidi, lai samazinātu skolēnu aiziešanu no skolas.
      Projekta aktivitātes ietvēra informācijas apmaiņu, piemēru modeļu apmaiņu un analīzi; salīdzinot tos un pielāgojot tos katra partnera darbībai un videi. Mūsu projektu aktivitātes bija vērstas uz priekšlaicīgas mācību pamešanas mazināšanu, radot apstākļus veiksmīgai mācīšanai visiem skolēniem. Skolēniem jājūtas ērti un atbalstīti, jājūtas piederīgi savai izglītībai un jāiesaistās savas skolas dzīvē. Tas ir svarīgi gan emocionālajai, gan sociālajai un izglītības jomai skolēna attīstībā un iestādes vispārējā pārvaldībā. Kā veiksmīgas mācīšanās nosacījums skolotājiem ir jāpastiprina viņu kā mācīšanās veicinātāju loma. Viņiem ir nepieciešama autonomija, laiks un vieta inovācijai, komandas darbam, atgriezeniskai saziņai, pašrefleksijai un novērtēšanai. Skolotājiem ir vajadzīga iespēja paplašināt profesionālās pilnveides iespējas.
     Mēs galvenokārt koncentrējāmies uz skolēniem ar mazākām iespējām, lai nodrošinātu viņiem trūkstošās iespējas, kuras līdz šim izglītības sistēmā nav piedāvātas. Tātad mūsu mērķa grupa bija tāda, kas tika konstatēta kā skolēni, kuri ir pakļauti iespējamajam riskam pamest skolu. Mēs iekļāvām arī skolēnu vecākus, kuri pakļauti riskam pamest mācības, un skolotājiem, kuriem vajadzēja norādījumus par metodēm, kā rīkoties ar šādiem skolēniem.
Ilgtermiņā mēs centīsimies izplatīt projektu visiem saistītajiem cilvēkiem un organizācijām, kas piedalās skolēnu izglītības un sociālajā dzīvē. Viņi ir; skolotāji, ģimenes, vienaudži, citas organizācijas, kas veic tādas pašas darbības, vietējās skolas katrā partneru skolas teritorijā, vietējās pašvaldības, Eiropas iestādes, izmantojot Eiropas partnerus, valsts un plašāka mūžizglītības kopiena, lēmumu pieņēmēji vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. Mēs ticam, ka mūsu projekta rezultātiem būs ilgtermiņa ietekme uz ekonomiku un sabiedrību, izmantojot izplatīšanas pasākumus. Projekts ir atspoguļots daudzos medijos gan vietējā mērogā, gan ārpus Latvijas.
 Ar to var iepazīties vairākās mājas lapās: http://oneistoomany.net/, https://live.etwinning.net/projects/project/111598,  ://oneistoomanyaluksne.blogspot.com/

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru